DOZYL 10 MG FILM KAPLI TABLET

İlaç Bilgileri
Donepezil Hcl
N06DA02
325,98 TL
8699514097105
Beyaz Reçete
C  

DOZYL 10 MG FILM KAPLI TABLET, Aç veya tok karnaAkşamları yatmadan hemen önce oral yolla kullanılmalıdır. kullanması önerilen, etken madde olarak Donepezil Hcl içeren bir ilaçtır. DOZYL 10 MG FILM KAPLI TABLET Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699514097105 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. DOZYL 10 MG FILM KAPLI TABLET güncel satış fiyatı 325.98 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

DOZYL hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Y ctişkin ler/y aşlılar:

Tedaviye günde tek doz 5 mg ile başlanır. Tedaviye verilecek en erken klinik yanıtların almması ve donepezil hidroklorürün kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5 mg/gün’lük doza en az bir ay süreyle devam edilmelidir. Bir ay süreyle günde 5 mg dozun sağladığı klinik cevabın değerlendirilmesi ile DOZYL’ in dozu, günde tek doz 10 mg’a yükseltilebilir. Önerilen en yüksek günlük doz 10 mg’dır. 10 mg/gün’ün üstündeki dozlar klinik çalışmalarda incelenmemiştir.

Tedaviye ara verilmesi durumunda DOZYL’ in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir "rebound" etki veya geri çekilme etkisi ile karşılaşılmamıştır.

Uygulama şekli:

DOZYL oral olarak, günde tek doz ve gece yatmadan hemen önce alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği: Donepezil hidroklorürün klerensi bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalara benzer bir doz programı uygulanabilir.

Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel tolerabiliteye göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Stabil alkolik sirozu olan
10
hastanın yer aldığı bir çalışmada DOZYL’in klerensi, yaş ve cinsiyet yönünden eşlenmiş 10 sağlıklı bireyinkine göre %20 azalmıştır.

Pediyatrik popülasyon: Donepezil hidroklorürün çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya konulmadığından, çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

DOZYL 10 MG FILM KAPLI TABLET

Yan Etki Bildir