DEXENJE 50 MG/ 2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 6 AMPUL

İlaç Bilgileri
M01AE17
57,34 TL
8680731001013
Beyaz Reçete
C  

DEXENJE 50 MG/ 2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 6 AMPUL, etken madde olarak Deksketoprofen Trometamol içeren bir ilaçtır. DEXENJE 50 MG/ 2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 6 AMPUL Si Pharma ilaç San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmekte olup 8680731001013 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. DEXENJE 50 MG/ 2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 6 AMPUL güncel satış fiyatı 57.34 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), post-operatif ağrı, dismenore ve renal kolik tedavisinde endikedir.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler

Tavsiye edilen doz her 8-12 saatte bir 50 mg’dır. Günlük maksimum doz olan 150 mg’ı aşmamak şartıyla, 6 saat arayla uygulanabilir.

DEXENJE, kısa süreli kullanım içindir ve tedavi akut semptomatik dönem ile sınırlandırılmalıdır (maksimum 2 gün). Hastalar mümkün olan sürede oral analjezik tedaviye geçmelidirler.

Semptomları kontrol etmek amacıyla gerekli en kısa sürede en düşük etkili doz kullanılarak istenmeyen etkiler en aza indirilebilir. (Bkz. Bölüm 4.4)

Orta ve ağır şiddetteki postoperatif ağrıların olduğu durumda, DEXENJE, eğer endike ise, opioid analjezikler ile bir arada, yetişkinlerde tavsiye edilen dozlarda kullanılabilir (Bkz. Bölüm 5.1).

Uygulama şekli:

DEXENJE intramüsküler ya da intravenöz yollarla uygulanabilir.

IM uygulama:

1 adet DEXENJE içeriği (2 ml) kas içine derin ve yavaş bir enjeksiyon ile verilmelidir.

IV uygulama:

IV infüzyon: Bölüm 6.6’da tarif edilen şekilde hazırlanan seyreltik çözelti, 10 ile 30 dakika arası bir sürede yavaş bir şekilde damar içine infüzyon ile verilmelidir. Solüsyon daima güneş ışığından korunmalıdır.

IV bolus: Gerekli ise, bir DEXENJE içeriği (2 ml) 15 saniyeden uzun bir sürede yavaş IV bolus ile verilebilir.

DEXENJE 50 MG/ 2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 6 AMPUL

Yan Etki Bildir