DEPOSILIN 1.2 IU 1 flakon

İlaç Bilgileri
Penisilin G Benzatin
J01CE08
49,63 TL
8699508270354
Beyaz Reçete
B  

DEPOSILIN 1.2 IU 1 flakon, etken madde olarak Penisilin G Benzatin içeren bir ilaçtır. DEPOSILIN 1.2 IU 1 flakon İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699508270354 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. DEPOSILIN 1.2 IU 1 flakon güncel satış fiyatı 49.63 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

DEPOSİLİN, benzilpenisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Tedavi, bakteriyolojik testler ve klinik cevaplarla yönlendirilmelidir.

Aşağıda belirtilen enfeksiyonlar, yeterli dozdaki intramüsküler benzatin benzilpenisiline genellikle cevap verirler:

Streptokok enfeksiyonları; üst solunum yollarının hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonları Zührevi enfeksiyonlar; sifiliz, yaws, bejel ve pinta.

Benzatin benzilpenisilinin profilaktik amaçla kullanıldığı durumlar:

Akut eklem romatizması ve/veya romatizmal menşeyili kore. Benzatin benzilpenisilin ile profilaksi, bu durumların nüksünü önlemede etkilidir. Ayrıca, akut glomerülonefrit ve romatizmal kalp hastalığını takiben de profilaktik olarak kullanılır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Üst-solunum yolunun A grubu streptokok enfeksiyonları (örn. farenjit):

Erişkinler için                         : 1.200.000 ünitelik tek enjeksiyon halinde

Sifiliz:

Primer, sekonder ve latent     : 2.400.000 ünite tek doz

Geç (tersiyer ve nörosifiliz)    : 2.400.000 ünite tek doz 7 gün ara ile üç defa

Yaws, bejel ve pinta               : 1.200.000 ünite tek bir enjeksiyon halinde

Profilaksi                                : Akut eklem romatizması ve glomerülonefrit için; akut bir nöbeti takiben ayda bir kez 1.200.000 ünite veya her iki haftada  bir 600.000 ünite verilebilir.

Uygulama şekli:

DEPOSİLİN intramüsküler (IM) yolla uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bu ilacın büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığı bilinmektedir ve bu ilaca karşı gelişen toksik reaksiyon riski böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda daha fazla olabilir.

Pediyatrik popülasyon:

Üst-solunum yolunun A grubu streptokok enfeksiyonları (örn. farenjit):

Çocuklar için              : 900.000 ünitelik tek enjeksiyon halinde

Bebekler ve 27 kg'ın altındaki çocuklar için: 300.000-600.000 ünitelik tek enjeksiyon halinde

Sifiliz:

Konjenital                   : 2 yaşın altındaki çocuklar için, 50.000 ünite/kg (vücut ağırlığı)

2-12 yaş arasındakiler için doz erişkinlerin dozaj tablosuna göre ayarlanır.

Geriyatrik popülasyon:

Penisilin G benzatin ile yapılan klinik çalışmalar, yaşlı hastaların genç hastalara göre farklı yanıt verip vermediğini değerlendirme açısından yeterli sayıda 65 yaş ve üzeri hasta içermemektedir. Rapor edilen diğer klinik çalışmalar ise yaşlı ve genç hastalar arasında yanıt açısından fark olmadığını göstermektedir. Yaşlı hastalarda genel olarak hepatik, renal veya kardiyak fonksiyonda azalma, eş zamanlı hastalık ve diğer ilaç tedavileri daha sıklıkla görüldüğünden yaşlılar için doz seçimi dozlama aralığının alt sınırından başlanarak yapılmalıdır.

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu bulunması daha muhtemel olduğundan doz seçimi dikkatle yapılmalıdır. Böbrek fonksiyonun izlenmesi yararlı olabilir.

DEPOSILIN 1.2 IU 1 flakon

Yan Etki Bildir