DEGRA 25 MG 4 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Sildenafil Sitrat
G04BE03
397,75 TL
8699525093486
Beyaz Reçete
B  

DEGRA 25 MG 4 FILM TABLET, Aç veya tok karnaEtkinin başlaması, yemeklerle beraber alındığında aç karnına alınmasına kıyasla gecikebilir. kullanması önerilen, etken madde olarak Sildenafil Sitrat içeren bir ilaçtır. DEGRA 25 MG 4 FILM TABLET Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699525093486 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. DEGRA 25 MG 4 FILM TABLET güncel satış fiyatı 397.75 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

DEGRA, yeterli bir seksüel performans için gerekli penil ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde endikedir. DEGRA’nın etkili olabilmesi için seksüel stimülasyon gereklidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Yeterli bir seksüel performans için gerekli penil ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde çoğu hasta için önerilen doz, gerektikçe, cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce alınan 50 mg’dir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Etkinlik ve tolerabiliteye bağlı olarak, önerilen en yüksek doz olan 100 mg’a yükseltilebilir ya da 25 mg’a düşürülebilir. Önerilen en yüksek doz 100 mg’dir. Önerilen en yüksek doz sıklığı günde bir kezdir.

Uygulama şekli

DEGRA Tabletleri oral olarak uygulanır.

Etkinin başlaması, yemeklerle beraber alındığında aç kamına alınmasına kıyasla gecikebilir.

Güçlü sitokrom P450 CYP3A4 inhibitörleri (örn. eritromisin, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol) ile birlikte kullanım, artan sildenafil plazma konsantrasyonları ile ilişkilendirilmiştir (Bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri). Yüksek plazma konsantrasyonları gerek advers olayları gerekse etkinliği artıracağı için bu hastalarda 25 mg’lık bir başlangıç dozu düşünülmelidir.

DEGRA 25 MG 4 FILM TABLET

Yan Etki Bildir