DEGRA 100 MG 1 FILM KAPLI TABLET

İlaç Bilgileri
Sildenafil Sitrat
G04BE03
124,44 TL
8699525094483
Beyaz Reçete
B  

DEGRA 100 MG 1 FILM KAPLI TABLET, Aç veya tok karnaEtkinin başlaması, yemeklerle beraber alındığında aç karnına alınmasına kıyasla gecikebilir. kullanması önerilen, etken madde olarak Sildenafil Sitrat içeren bir ilaçtır. DEGRA 100 MG 1 FILM KAPLI TABLET Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699525094483 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. DEGRA 100 MG 1 FILM KAPLI TABLET güncel satış fiyatı 124.44 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

DEGRA, yeterli bir seksüel performans için gerekli penil ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde endikedir. DEGRA’nın etkili olabilmesi için seksüel stimülasyon gereklidir.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Yeterli bir seksüel performans için gerekli penil ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde çoğu hasta için önerilen doz, gerektikçe, cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce alınan 50 mg’dir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Etkinlik ve tolerabiliteye bağlı olarak, önerilen en yüksek doz olan 100 mg’a yükseltilebilir ya da 25 mg’a düşürülebilir. Önerilen en yüksek doz 100 mg’dir. Önerilen en yüksek doz sıklığı günde bir kezdir.

Uygulama şekli

DEGRA Tabletleri oral olarak uygulanır.

Etkinin başlaması, yemeklerle beraber alındığında aç kamına alınmasına kıyasla gecikebilir 

Güçlü sitokrom P450 CYP3A4 inhibitörleri (örn. eritromisin, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol) ile birlikte kullanım, artan sildenafıl plazma konsantrasyonlan ile ilişkilendirilmiştir (Bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri). Yüksek plazma konsantrasyonlan gerek advers olaylan gerekse etkinliği artıracağı için bu hastalarda 25 mg’lik bir başlangıç dozu düşünülmelidir.

DEGRA 100 MG 1 FILM KAPLI TABLET

Yan Etki Bildir