CALCIUM PICKEN %10 ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL)

İlaç Bilgileri
A12AA20
40,25 TL
8699587751324
Beyaz Reçete
C  

CALCIUM PICKEN %10 ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL), etken madde olarak Kalsiyum Glukonat Levulinat içeren bir ilaçtır. CALCIUM PICKEN %10 ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL) Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699587751324 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. CALCIUM PICKEN %10 ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL) güncel satış fiyatı 40.25 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

• Hipoparatirodizm, hızlı büyüme veya gebeliğe bağlı hipokalsemi

• Kalsiyum eksikliğine bağlı tetani

• Raşitizm ve osteomalazi tedavisine yardımcı

• Kurşun zehirlenmesinde görülen akut kolikler

• Magnezyum sülfat zehirlenmesi

• Alerjik durumlar

• Nontrombositopenik purpura

• Eksüdatif dermatozlar

• İlaçlara bağlı gelişen kaşıntı

• Kan transfüzyonunda hipokalsemi gelişiminin önlenmesinde

• Akut floral zehirlenmede yardımcı olarak

• Akut hipokalsemi

• Kardiyak resüsitasyon

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi sırasında serum kalsiyum düzeyleri yakından izlenmelidir.

Antihipokalsemik ve elektrolit yenileyici olarak: 970 mg (94.7 mg kalsiyum iyonu) dakikada 5 ml’yi geçmeyen bir hızda (47.5 mg kalsiyum iyonu) intravenöz olarak yavaşça uygulanır. Bu doz, tetani kontrol altına alınıncaya kadar gerekirse yinelenir.

Antihiperkalemik olarak: 1 ila 2 gram (94.7 ila 189 mg kalsiyum iyonu) dakikada 5 ml yi geçmeyen bir hızda (47.5 mg kalsiyum iyonu) intravenöz olarak yavaşça uygulanır. Uygulama sırasında ECG nin değişimi sürekli izlenerek ayarlanır ve miktarı saptanır.

Antihipermagnesemik olarak: 1 ila 2 gram (94.7 ila 189 mg kalsiyum iyonu) dakikada 5 ml yi geçmeyen bir hızda (47.5 mg kalsiyum iyonu) intravenöz olarak yavaşça uygulanır. Yetişkin dozu limiti günde 15 gram (1.42 gram kalsiyum iyonu)’dır.

Akut hipokalsemi: 10 - 20 ml (2,2 - 4,4 mmol)

Florür zehirlenmesi: 0,3 ml/kg (0,07 mmol/kg)

Kurşun zehirlenmesi: 0,3 ml/kg (0,07 mmol/kg)

Yenidoğan tetanisi: 0.3 ml/kg (0.07 mmol/kg)

Kardiyak resüsitasyon: 7-15ml (1.54-3.3mmol). Bu endikasyon için gerekli olan tam kalsiyum miktarını belirlemek zordur ve genelikle değişkenlik gösterir.

Uygulama şekli

Intramusküler Kullanım:

Anatomik bakımdan en elverişli yer gluteus medius kasına enjekte etmektir. Enjeksiyon için 5 cm uzunluğunda iğnesi olan enjektör kullanılmalıdır. Enjeksiyondan sonra iğne yeri bir parça pamuk ile kapatılarak derin masaj ile sıvının iyice yayılmasına yardım edilir. Devamlı enjeksiyonlarda enjeksiyon yeri sağ ve sol olarak değiştirilmelidir. Şişman kişilerde daha uzun iğne kullanılır. Aksi halde, kalsiyum tuzları yağ dokuları tarafından güç resorpsiyona uğrar ve infiltrasyona neden olabilir. İlacın deri altına kaçma sonucu oluşan infiltrasyonlarda sıcak uygulanmalıdır.

İntravenöz Kullanım:

İntravenöz uygulama yavaş yapılmalı, 1.5 ila 3 dakikada enjekte edilmelidir. Hasta yatar durumda olmalıdır.

CALCIUM PICKEN, % 5’lik glikoz ya da % 0,9’luk sodyum klorür çözeltisiyle seyreltilmelidir. Bikarbonat, fosfat veya sülfat içeren seyreltme solüsyonlarının kullanımından kaçınılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliği:

Kronik böbrek rahatsızlığı olan hastalarda yüksek dozda kalsiyum verildiğinde hiperkalsemi oluşabilir. Hiperkalsemi, hipokalsemiden daha tehlikeli bir durum olduğundan, hipokalseminin aşırı ölçüde tedavisinden sakınılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda plazma kalsiyum konsantrasyonu, yakından takip edilmelidir. Parenteral uygulamalarda ve yüksek dozlarda hastaya D vitamini de verilir. Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon ve gençler:

Antihipokalsemik olarak:

İntravenöz 200 ile 500 mg (19.5 ile 48.8 mg kalsiyum iyonu) tek bir dozda ve dakikada 5 ml’yi geçmeyen bir hızda (47.5 mg kalsiyum iyonu) yavaşça uygulanır. Tetani kontrol altına alınıncaya kadar gerekirse yinelenir.

CALCIUM PICKEN %10 ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL)

Yan Etki Bildir