BUSCOPAN 20 mg 6 ampül

İlaç Bilgileri
Hiyosin N Butilbromur
A03BB01
33,55 TL
8699809759190
Beyaz Reçete
C  

BUSCOPAN 20 mg 6 ampül, etken madde olarak Hiyosin N Butilbromur içeren bir ilaçtır. BUSCOPAN 20 mg 6 ampül Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699693750013 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. BUSCOPAN 20 mg 6 ampül güncel satış fiyatı 33.55 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

BUSCOPAN, safra ve renal kolik dahil, akut gastro-intestinal, biliyer ve genito-üriner sistem spazmlarında ve gastro-duodenal endoskopi, radyoloji gibi tanıya ya da tedaviye yönelik girişimler sırasındaki spazmlarda kullanılır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinlerde:

İntramüsküler, subkutan veya intravenöz yoldan bir ampul (20 mg) uygulanır, eğer gerekli ise yarım saat sonrasında bir ampul daha uygulanabilir. İntravenöz enjeksiyon yavaş olarak uygulanmalıdır (BUSCOPAN nadir vakalarda kan basıncında belirgin düşüş ve hatta şoka neden olabilir). Endoskopide kullanıldığında bu dozun daha sık tekrar edilmesi gerekebilir.

Günlük en yüksek doz olan 100 mg aşılmamalıdır.

BUSCOPAN, karın ağrısının nedenine ilişkin bir araştırma yapılmadan, günlük bazda düzenli olarak veya uzun periyodlar süresince kullanılmamalıdır.

Uygulama şekli:

BUSCOPAN intramüsküler, subkutan ve yavaş intravenöz yoldan uygulanabilir.

BUSCOPAN dekstroz veya %0,9’luk sodyum klorür enjeksiyonluk solüsyonlarıyla seyreltilebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda kullanımıyla ilişkili özel bir bilgi mevcut değildir. Klinik araştırmalara 65 yaş üstündeki gönüllüler de dahil edilmiştir ve bu yaş grubuna özel herhangi bir istenmeyen etki rapor edilmemiştir.

BUSCOPAN 20 mg 6 ampül

Yan Etki Bildir