BUSCOPAN 10 mg 20 draje

İlaç Bilgileri
Hiyosin N Butilbromur
A03BB01
45,37 TL
8699809127630
Beyaz Reçete
C  

BUSCOPAN 10 mg 20 draje, Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Hiyosin N Butilbromur içeren bir ilaçtır. BUSCOPAN 10 mg 20 draje Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699693120014 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. BUSCOPAN 10 mg 20 draje güncel satış fiyatı 45.37 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

Gastro-intestinal sistem spazmları, safra yolları spazmları ve diskinezisi, genito-üriner sistem spazmlarında kullanılır.

Pozoloji:

Doktor tarafından başka türlü bir kullanım önerilmediğinde,

Erişkinlerde: Günde 3-4 kez 1-2 kaplı tablet.

6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 3 kez 1 kaplı tablet.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Doktor tarafından uygun görülen sıklıkta ve sürede kullanılır.

Uygulama şekli:

Ağızdan kullanım içindir. Kaplı tabletler bütün olarak, çiğnenmeden bir bardak su ile birlikte yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda kullanımıyla ilişkili özel bir bilgi mevcut değildir. Klinik araştırmalara 65 yaş üstündeki gönüllüler de dahil edilmiştir ve bu yaş grubuna özel herhangi bir istenmeyen etki rapor edilmemiştir.

BUSCOPAN 10 mg 20 draje

Yan Etki Bildir