BILAXTEN 20 mg 20 tablet

İlaç Bilgileri
Bilastin
R06AX29
40,92 TL
8699832010046
Beyaz Reçete
B  

BILAXTEN 20 mg 20 tablet, etken madde olarak Bilastin içeren bir ilaçtır. BILAXTEN 20 mg 20 tablet MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından üretilmekte olup 8699832010046 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. BILAXTEN 20 mg 20 tablet güncel satış fiyatı 40.92 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

Alerjik rinokonjonktivit (mevsimsel ve sürekli) ve ürtikerin semptomatik tedavisi.

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler ve adolesanlar (12 yaş ve üstü)

Alerjik rinokonjonktivit (SAR ve PAR) ve ürtiker semptomlarının hafifletilmesinde günde bir kez 20 mg (1 tablet).

Tablet yiyecek veya meyve suyu alımından bir saat önce veya iki saat sonra oral yoldan alınmalıdır. Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilmektedir.

Tedavi süresi:

Alerjik rinitte tedavinin alerjenlere maruz kalınan dönemle sınırlı olması gerekmektedir. Mevsimsel alerjik rinitte tedavi semptomların ortadan kalkmasıyla kesilebilir ve yeniden ortaya çıkmaları halinde tekrar başlatılabilir. Sürekli alerjik rinitte alerjenlere maruz kalınan dönemlerde hastalara devamlı tedavi önerilebilir. Ürtiker tedavisinin süresi şikayetlerin tipine, süresine ve seyrine bağlıdır.

Özel populasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmemektedir (bkz. 5.1 ve 5.2). 65 yaş üzerindeki hastalarla ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Bilastinin 12 yaşından küçük çocuklardaki güvenlilik ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.


 


 

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği izlenen hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmemektedir (bkz. bölüm 5.2).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili klinik deneyim bulunmamaktadır. Bilastin metabolize edilmediği için ve başlıca eliminasyon yolu renal klirens olduğundan dolayı, karaciğer yetmezliğinin sistemik maruziyetini güvenlilik sınırı üzerine çıkarması beklenmemektedir. Bu nedenle, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması yapılması gerekmemektedir (bkz. 5.2).

BILAXTEN 20 mg 20 tablet

Yan Etki Bildir