AXID 300 mg 28 kapsül
İlaç Kartı
Nizatidin
A02BA04
29,06 TL
8699638154173
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
B

Axid Kapsül, 150 mg nizatidin, 28 kapsül/kutu; 300 mg nizatidin, 14 kapsül/kutu

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler; hızlı intravenöz enjeksyon yapılmamalıdır (aritmi ve postürel hipotansiyon riski).

Karaciğer bozukluğu: üretici firma dkkatli olunmasını önermektedir.

Böbrek bozukluğu: cGFR 20-50 mL/ dak/l.73 m: ise normalin yarı dozunda kullanılır; eGFR 20 mL/dak/l.73 m 2 'den düşükse çeyrek dozda kullanılır

Gebelik üretici firma mutlaka gerekli değilse kullanılmamasını önermektedir.

Emzirme süte zararı olmayacak derecede az geçer.

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler; ayrıca terleme; ender olarak hiperürisemi

Doz: Ağızdan, selim mide ve duodonum ülserinde ve NSAİİ'lere bağlı ülserde, tedavi, 4-8 hafta boyunca akşam 300 mg va da günde iki kez 150 mg; idame, gece 150 mg; Gastroözofageal reflü hastalığında, 12 haftaya kadar günde iki kez 150-300 mg;

İntravenöz infii:yonla, hastanede yatan peptik ülserli hastalarda oral yola alternatif olarak kısa süreli kullanım için, aralıklı intravenöz inftizyonla, 15 dakika boyunca, günde 3 kez 100 mg, ya da sürekli intravenöz infiizyonla, saatte 10 mg; günde en fazla 480 mg;

ÇOCUKLARDA kullanılması tavsiye edilmez


Yan Etki Bildir