AVAMYS 27,5 MCG 120 DOZ BURUN SPREYI

İlaç Bilgileri
Flutikazon Furoate
R01AD12
76,50 TL
8699522541379
Beyaz Reçete
C  

AVAMYS 27,5 MCG 120 DOZ BURUN SPREYI, etken madde olarak Flutikazon Furoate içeren bir ilaçtır. AVAMYS 27,5 MCG 120 DOZ BURUN SPREYI Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş tarafından üretilmekte olup 8699522541379 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. AVAMYS 27,5 MCG 120 DOZ BURUN SPREYI güncel satış fiyatı 76.50 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

Yetişkinler/ergenler (12 yaş ve üzeri) ve çocuklar (611 Yaş) Alerjik rinit belirtilerinin tedavisinde endikedir

Yetişkinlerde ve ergenlerde (12 yaş ve üzeri) önerilen başlangıç dozu, her burun deliğine günde bir kez uygulanan iki spreydir (her spreyde 27.5 mikrogram flutikazon furoat, günlük toplam doz 110 mikrogram). Belirtiler yeterince kontrol altına alındıktan sonra her burun deliğine günde bir kez uygulanan birer sprey (toplam günlük doz 55 mikrogram), idame tedavisinde etkilidir.

Çocuklarda (6- 11 yaş) önerilen başlangıç dozu, her burun deliğine günde bir kez uygulanan bir spreydir (her spreyde 27.5 mikrogram flutikazon furoat, günlük doz 55 mikrogram). Çocuklarda her burun deliğine günde bir kez uygulanan bir spreye (toplam günlük doz, 55 mikrogram) yeterli yanıt vermeyen hastalar; her burun deliğine günde bir kez iki sprey (toplam günlük doz 110 mikrogram) uygulayabilir. Belirtiler yeterince kontrol altına alındıktan sonra dozun; her burun deliğine günde bir spreye (toplam günlük doz 55 mikrogram) düşürülmesi önerilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi süresi hekim tarafından belirlenmelidir.

Tam terapötik fayda sağlanması için, düzenli kullanım önerilir. Etkisi, başlangıçtaki uygulamayı izleyen 8. saat gibi erken bir dönemde gözlenmiştir. En üst düzeyde fayda sağlayabilmek için, daha uzun süreli tedavi gerekmektedir. Düzenli kullanım ile belirtilerin düzeleceği konusunda hasta bilgilendirilmelidir. Farmakodinamik Özellikler. Tedavi süresi alerjene maruz kalınan süre ile sınırlı olmalıdır.

Uygulama şekli:

AVAMYS Burun Spreyi, sadece intranazal uygulama içindir.

Cihaz kullanıma hazırlandığında (ince bir duman çıkıncaya kadar yaklaşık 6 kez aktive edildiğinde) her sprey, 27.5 mikrogram etkin madde (flutikazon furoat) verir. Kapak, kullanım sonrası kapatılmalıdır.

1. Sprey uygulanmadan önce, sümkürülerek burun delikleri temizlenmelidir.

2. Sprey gözlere püskürtülmemelidir, kazara sprey gözlere temas ederse, gözler suyla iyice yıkanmalıdır.

3. Baş öne doğru biraz eğilir. Sprey dik olarak tutulup uç parçası burun deliklerinden birine

yerleştirilir. Uç parçası, burnun dış duvarına doğru tutulur (bkz. Şekil 1).

Şekil 1

4. Burundan soluk alınırken, düğmeye bir kez basılarak ilacın burna püskürmesi sağlanır

bkz. Şekil 2). Uç parçası burundan çıkarılır ve ağızdan soluk verilir.

Şekil 2

5. Uygulama diğer burun deliğinde de tekrarlanır.

Eğer 2 püskürtme yapılması gerekliyse, 4üncü ve 5inci basamaklar tekrarlanır.


Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliğinde normal yetişkin dozu kullanılır (bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler).

Hafif - orta şiddette karaciğer bozukluğunda, normal yetişkin dozu kullanılır. Şiddetli karaciğer bozukluğunda kullanım ile ilgili bilgi bulunmamaktadır (bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler).

Pediyatrik popülasyon

6 yaşından küçük çocuklarda kullanım ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu gruptaki güvenliği ve etkinliği tam olarak belirlenmemiştir.

AVAMYS 27,5 MCG 120 DOZ BURUN SPREYI

Yan Etki Bildir