ASEMAX 300 MG 10 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Sefdinir
J01DD15
94,38 TL
8699570090249
Beyaz Reçete
B  

ASEMAX 300 MG 10 FILM TABLET, Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Sefdinir içeren bir ilaçtır. ASEMAX 300 MG 10 FILM TABLET Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699570090249 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. ASEMAX 300 MG 10 FILM TABLET güncel satış fiyatı 94.38 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

ASEMAX aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

• Toplum kaynaklı pnömoni: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),

Haemophilus parainfluenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae
(yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Morcccella catarrhalis’\x\
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar

• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae
(yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis’
in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar

• Akut maksiller sinüzit: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae
(yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Morcaella catarrhalis’m
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar

• Farenjit/Tonsillit: Streptococcus pyogenes’in
neden olduğu enfeksiyonlar. Streptococcus pyogenes’
in orofarinksten eradikasyonunda etkili olmakla birlikte, sefdinirin, Streptococcus pyogenes’t
bağlı farenj it/tonsi 11 i ti izleyen romatizmal ateşten korunmada etkili olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Sadece intramüsküler penisilin romatizmal ateş korunmasında etkilidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinlerde ve 13 yaşından büyük çocuklarda tavsiye edilen doz ve tedavi süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tüm enfeksiyonlarda toplam günlük doz 600 mg’ dır.

Günde tek doz 10 gün kullanım BID kullanım kadar etkilidir.

Pnömoni veya deri enfeksiyonlarında günde iki kez uygulanmalıdır.

Enfeksiyon türü

Doz

Tedavi süresi

Toplum kökenli pnömoni

12 saat ara ile 300 mg

10 gün

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

12 saat ara ile 300 mg

5-10 gün

 

veya 24 saatte 600 mg

10 gün

Akut maksiller sinüzit

12 saat ara ile 300 mg

10 gün

 

veya 24 saatte 600 mg

10 gün

Farenjit/Tonsillit

12 saat ara ile 300 mg

5-10 gün

 

veya 24 saatte 600 mg

10 gün

Komplike olmamış deri enfeksiyonları

12 saat ara ile 300 mg

10 gün

Uygulama şekli:

Sadece oral yoldan kullanım içindir.

ASEMAX yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda veya hemodiyaliz hastalarında dozun tekrar ayarlanması gerekmektedir.

Kreatinin klerensi < 30 mL/dk olan erişkin hastalarda sefdinir 300 mg/gün olarak uygulanmalıdır.

Hemodiyaliz sefdiniri vücuttan uzaklaştırır. Kronik olarak hemodiyaliz uygulanan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu gün aşın 300 mg’dır. Her hemodiyaliz uygulaması sonrasında 300 mg uygulanmalıdır. İzleyen dozlar gün aşın 300 mg olmalıdır (bkz. bölüm 5.2. Farmakokinetik Özellikler/Hastalardaki karakteristik özellikler).

Karaciğer yetmezliği: Sefdinirin büyük bir bölümü metabolize edilmeden böbrekler yoluyla atılır ve karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek duyulmaz.

Pediyatrik popülasyon: 6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği

kanıtlanmamıştır. 6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun olan diğer farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir.

ASEMAX 300 MG 10 FILM TABLET

Yan Etki Bildir