ASEMAX 250MG/5ML 100ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ

İlaç Bilgileri
Sefdinir
J01DD15
146,51 TL
8699570280039
Beyaz Reçete
B  

ASEMAX 250MG/5ML 100ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ, Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Sefdinir içeren bir ilaçtır. ASEMAX 250MG/5ML 100ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699570280039 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. ASEMAX 250MG/5ML 100ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ güncel satış fiyatı 146.51 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

ASEMAX. yetişkin ve ergenlerde toplum kökenli pnömoninin. kronik bronşitin akut eksazerbasyonunda, akut maksiler sinüzit, farenjit/tonsillit. komplike olmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Akut bakteriyel otitis media tedavisi için standart doz
Çocuklarda (6 ay- 12 yaş arası):

Çocuklarda tavsiye edilen doz, 5 ila 10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 14 mg/kg’dır.

Akut maksiler sinüzit tedavisi için standart doz
Çocuklarda (6 ay- 12 yaş arası):

Çocuklarda tavsiye edilen doz, 10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 14 mg/kg’dır.

Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz, 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 600 mg’dır.

Faranjit/tonsilit tedavisi için standart doz

Çocuklarda (6 ay- 12 yaş arası):

Çocuklarda tavsiye edilen doz, 5-10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 14 mg/kg’dır.

Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz, 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 600 mg’dır.

Komplike olmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisi için standart doz
Çocuklarda (6 ay- 12 yaş arası):

Çocuklarda tavsiye edilen doz, 5-10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg’dır. Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz, 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg’dır.

Kronik bronşit akut ekzaserbasyonu tedavisi için standart doz
Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz. 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 600 mg’dır.

Toplum kökenli pnömoni tedavisi için standart doz
Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz, 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg’dır.

ASEMAX 250 mg/5 mL Oral Süspansiyon Pediyatrik Doz Şeması

Ağırlık

Doz

9 kg

24 saatte bir 2.5 mL veya 12 saatte bir l,25mL ASEMAX oral süspansiyon

18 kg

24 saatte bir 5 mL veya 12 saatte bir 2,5mL ASEMAX oral süspansiyon

27 kg

24 saatte bir 7,5mL veya 12 saatte bir 3,75mL ASEMAX oral süspansiyon

36 kg

24 saatte bir 10 mL veya 12 saatte bir 5 mL ASEMAX oral süspansiyon

>43 kg

24 saatte bir 12 mL veya 12 saatte bir 6 mL ASEMAX oral süspansiyon

Uygulama şekli:

Ağızdan uygulanır.

Yutma güçlüğü olmayan yetişkin ve adolesanlann ASEMAX film tablet almaları önerilir. Kullanıma hazır süspansiyon yemekten önce veya yemekle beraber seyreltilmeden alınır. Süspansiyonun hazırlanması:

Şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş su konarak iyice çalkalanır. Homojen bir dağılım için 5 dakika beklenmelidir. Bu işlemin ardından şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar tekrar su eklenir ve çalkalanır. Sulandırılmış süspansiyon kontrollü oda ısısında 10 gün saklanabilir. Her kullanımdan önce şişe iyice çalkalanmalıdır.

Süspansiyonun sulandırma sonrasında görünümü:

Krem - sarı renkli, çilek ve krema aromalı homojen süspansiyon Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Kreatinin klerensi <30mL/dakika olan yetişkin hastalara sefdinirin günlük 300 mg/gün dozu verilmelidir. Kronik hemodiyaliz hastalarına tavsiyen edilen başlangıç dozu birer gün ara ile 300 mg’dır (veya 7mg/kg/doz). Her hemodiyalizden sonra hastalara 300 mg sefdinir verilmelidir. İzleyen dozlar birer gün ara ile 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır.

Hastanın mL/dakika cinsinden kreatinin klerensi (Clcr) değeri aşağıdaki formülden yararlanılarak, elde edilen serum kreatinin (mg/dL) değerleriyle hesaplanabilmektedir:

[140 - yaş (yıl)] * ağırlık (kg)

Clcr= --(x 0.85 [bayanlar için])

72 x serum kreatinin değeri (mg/dL)

Pediyatrik hastalarda kreatinin klerensi aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplanabilir:

Vücut ağırlığı veya uzunluğu Clcr = K x -

serum kreatinin değeri (mg/dL)

Bir yaş üstü pediyatrik hastalarda K= 0,55 ve bir yaş ve altındaki bebeklerde K= 0.45’dir. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda sefdinir kullanımına dair yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. 

ASEMAX 250MG/5ML 100ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ

Yan Etki Bildir