ASEC 100 MG 20 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Aseklofenak
M01AB16
12,13 TL
8681023090012
Beyaz Reçete
C-C-D  

ASEC 100 MG 20 FILM TABLET, Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra kullanması önerilen, etken madde olarak Aseklofenak içeren bir ilaçtır. ASEC 100 MG 20 FILM TABLET Metin Sağlık Medikal ve Ecza Deposu tarafından üretilmekte olup 8681023090012 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. ASEC 100 MG 20 FILM TABLET güncel satış fiyatı 12.13 TL'dir. Gebelik kategorisi C-C-D 'dir.

 

Pozoloji ve uygulama şekli

Yetişkinlerde önerilen doz, sabah bir tablet ve akşam bir tablet olmak üzere iki ayrı 100 mg’lık dozlar halinde toplam günde 200 mg’dır.

Uygulama şekli:

ASEC film kaplı tabletler oral uygulama içindir ve yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır. Aseklofenak aç ve tok karnına sağlıklı gönüllülere verildiğinde, Aseklofenak’m emilim hızı etkilenmiş, ancak emilim miktarı değişmemiştir ve dolayısıyla ASEC tabletler tercihen yemek ile veya yemekten sonra alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Hafif böbrek bozukluğu bulunan hastalar için Aseklofenak dozunun değiştirilmesi gerektiğine dair herhangi bir kanıt yoktur, ancak diğer non steroidal anti inflamatuar (NSAİ) ilaçlarla olduğu gibi dikkatli olunmalıdır (aynca bakınız Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Aseklofenak dozunun azaltılması gerektiğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır ve başlangıç dozu olarak günde 100 mg kullanılması önerilmektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Aseklofenak’ın çocuklarda kullanımına dair klinik veri bulunmamaktadır dolayısıyla çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Aseklofenak’ın farmakokinetikleri yaşlı hastalarda değişmemektedir, dolayısıyla dozun veya doz sıklığının değiştirilmesi gerekli görülmemiştir.

ASEC 100 MG 20 FILM TABLET

Yan Etki Bildir