ASACOL 800 MG ENTERIK TABLET (90 TABLET)

İlaç Bilgileri
Mesalazin
A07EC02
279,91 TL
8699586042058
Beyaz Reçete
B  

ASACOL 800 MG ENTERIK TABLET (90 TABLET), Aç karna kullanması önerilen, etken madde olarak Mesalazin içeren bir ilaçtır. ASACOL 800 MG ENTERIK TABLET (90 TABLET) Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) tarafından üretilmekte olup 8699586042058 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. ASACOL 800 MG ENTERIK TABLET (90 TABLET) güncel satış fiyatı 279.91 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

Ülseratif kolit    : - hafif ve orta şiddette hastalıkta remisyon sağlanması 

                             - remisyonun sürdürülmesi 

Crohn hastalığı : - remisyonun sürdürülmesi 

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: 

Oral yoldan kullanım içindir. 

Tabletler, kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İdeal olarak tabletler yemeklerden önce alınmalıdır. 

Uygulama şekli: 

Ülseratif kolit 

 • Remisyon sağlanması 
  Günde 2.4 – 4.8 g dozlara bölünerek 

 • Remisyonun sürdürülmesi 
  Günde 1.6 – 2.4 g tek seferde veya dozlara bölünerek 

Crohn hastalığı 

 • Remisyonun sürdürülmesi 
  Günde 2.4 g tek seferde veya dozlara bölünerek 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: 

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda ASACOL kullanırken hastaların yakın takibi önerilir. 

Pediyatrik popülasyon: 

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanıma ilişkin bilgiler sınırlıdır.  

6 yaş ve üzerindeki çocuklarda: 

 • Remisyon sağlamak için; günlük 30-50 mg/kg doz bölünmüş dozlarda başlanıp, ihtiyaca göre 75 mg/kg’a çıkarılabilir. Günlük toplam doz 4 g’ı aşmamalıdır. 

 • Remisyonun sürdürülmesi için; günlük 15-30 mg/kg doz bölünmüş dozlarda uygulanabilir. Günlük toplam doz 2 g’ı aşmamalıdır. 

Genel olarak, 40 kg’a kadar olan çocuklarda yetişkin dozunun yarısı; 40 kg üzerindeki çocuklarda ise normal yetişkin dozu uygulanabilir. 

Geriyatrik popülasyon: 

İleri derecede renal yetmezlik (Glomerüler filtrasyon hızı <30 ml/dk/1.73 m2) olmadığı sürece yaşlılarda normal erişkin dozu kullanılabilir.  

ASACOL 800 MG ENTERIK TABLET (90 TABLET)

Yan Etki Bildir