AS-CILOG 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET

İlaç Bilgileri
N06AB04
39,03 TL
8698792090037
Beyaz Reçete
C  

AS-CILOG 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET, Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Sitalopram Hidrobromur içeren bir ilaçtır. AS-CILOG 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından üretilmekte olup 8698792090037 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. AS-CILOG 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET güncel satış fiyatı 39.03 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

Depresyon tedavisi ve relaps/rektlrenslerin önlenmesi, Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu,

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) tedavilerinde kullanılır.

Pozoloji ve Uygulama Şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve suresi:

Tedavi süresi

Antidepresan etki genelde 2-4 hafta içinde görülür. Antidepresanlarla tedavi semptomatik olduğundan, iyileşmeden sonra relapsları engellemek için genellikle 6 ay gibi uygun bir süre boyunca tedavi devam ettirilmelidir. Tekrarlayıcı (Unipolar) depresyonu olan hastalarda yeni krizlerin önlenmesi için, idame tedavisine birkaç yıl devam edilmelidir.

Panik bozukluğu tedavisi amacı ile kullanıldığında AS-CİLOG, yaklaşık 3 ay sonra maksimum etki gösterir ve tedaviye devam edildiği sürece cevap korunur.

SSRI tedavisinin kesilmesiyle görülen çekilme semptomlan

Tedavinin aniden kesilmesinden kaçınılmalıdır. Çekilme reaksiyonu riskini azaltmak için sitalopram tedavisine en az 1 - 2 haftalık süre içinde yavaş yavaş doz azaltımı yapılarak son verilmelidir (bkz. bölüm 4.4 ve bölüm 4.8). Dozun azaltılması veya tedavinin kesilmesini takiben tolere edilemeyen semptomlar meydana gelirse Önceden reçete edilen doza devam edilmesi düşünülebilir. Daha sonra doktor daha yavaş bir hızla dozu azaltmaya devam edebilir.

Erişkinler

Depresyon tedavisi

AS-CİLOG oral yoldan tek doz olarak, günde 20 mg kullanılır. Her hastanın kişisel cevabı ve depresyonun şiddetine göre doz en fazla, günde 60 mg’a çıkanlabilir.

Panik bozukluğu tedavisi

Günlük 20 mg’lik doza çıkmadan önce ilk hafta, günde 10 mg oral doz önerilir. Hastanın vereceği bireysel cevaba göre doz, günde en fazla 60 mg’a çıkılabilir.

OKB tedavisi

Başlangıç için önerilen günlük doz 20 mg’dir. Klinik değerlendirmeye göre gerekirse günlük doz, 20 mg’lik doz artışlanyla 60 mg’a çıkarılabilir.

Uygulama şekli:

AS-CİLOG günde tek doz olarak kullanılır. AS-CİLOG besin alımından bağımsız olarak günün herhangi bir zamanında alınabilir.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ya da orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Börek işlevi ciddi olarak azalmış (kreatinin klerensi < 20 ml/dakika) hastalann tedavisine ilişkin bilgi mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer işlevi azalmış olan hastalar 30 mg/günlük dozun üzerine çıkmamalıdır. Pediyatrik popülasyon (18 yaş altı):

AS-CİLOG, çocuklar ve 18 yaşın altındaki adolesanların tedavisinde

kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.4).

Geriyatrik popülasyon (65 yaş üstü):

Yaşlı hastalarda doz günde en fazla 40 mg’dir.

CYP2C19 enzimi için zayıf metabolizörler

CYP2C19 enzimi için zayıf metabolizör olan hastalarda tedavinin ilk iki haftalık


Yan Etki Bildir