AKSEF 500 MG 20 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Sefuroksim Aksetil
J01DC02
158,06 TL
8699540091030
Beyaz Reçete
B  

AKSEF 500 MG 20 FILM TABLET, Tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Sefuroksim Aksetil içeren bir ilaçtır. AKSEF 500 MG 20 FILM TABLET Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi tarafından üretilmekte olup 8699540091030 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. AKSEF 500 MG 20 FILM TABLET güncel satış fiyatı 158.06 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

AKSEF duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Endikasyonları aşağıdakileri içerir:

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi.

Alt solunum yolu enfeksiyonları: Pnömoni, akut bronşit ve kronik bronşitin akut alevlenmeleri ve pnömoni gibi.

Genito-üriner sistem enfeksiyonları: Piyelonefrit, sistit ve üretrit gibi.

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Furonkül, piyoderma, impetigo gibi. Gonore: Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit.

Erken Lyme hastalığı tedavisinde ve geç Lyme hastalığının önlenmesinde yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanılabilir

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi 

Olağan tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası).

Yetişkinlerde:

Çoğu enfeksiyonda

250 mg, günde iki kez

Üriner sistem enfeksiyonlarında

125 mg, günde iki kez

Hafif ve orta dereceli alt solunum yolları enfeksiyonlarında, örn; bronşit

250 mg, günde iki kez

Daha ciddi alt solunum yolları enfeksiyonlarında veya pnömoniden kuşkulanıldığında

500 mg, günde iki kez

Piyelonefritte

250 mg, günde iki kez

Komplike olmayan gonorede

1 gr, tek doz

Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda Lyme hastalığında

20 gün boyunca günde iki kez

500 mg

Ardışık tedavi

Sefuroksim aynı zamanda sefuroksim sodyum tuzu (AKSEF enjektabl) şeklinde parenteral uygulama için mevcuttur. Bu, parenteral tedaviden oral tedaviye geçişin klinik olarak endike olduğu durumlarda sefuroksim ile parenteral tedaviye oral (AKSEF film tablet) tedavi ile devam olanağı sağlar.

Parenteral ve oral tedavi süreleri enfeksiyonun şiddeti ve hastanın klinik durumuna göre belirlenir.

Pnömoni: 48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m. yolla uygulanan 1.5 g sefuroksim sodyum uygulamasını takiben 7 - 10 gün boyunca günde 2 kez oral yolla uygulanan 500 mg sefuroksim aksetil tedavisi.

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri: 48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m. yolla uygulanan 750 mg sefuroksim sodyum uygulamasını takiben 5 - 10 gün boyunca günde 2 kez oral yolla uygulanan 500 mg sefuroksim aksetil tedavisi.

Çocuklarda;

Çoğu enfeksiyonda

Günlük maksimum 250 mg olmak üzere günde 2 kez 125 mg (2 x 125 mg)

Orta kulak iltihabı olan 2 yaş ve daha büyük çocuklarda veya daha şiddetli enfeksiyonlarda

Günlük doz maksimum 500 mg olmak üzere günde 2 kez 250 mg (2 x 250 mg)

Uygulama şekli:

AKSEF tabletler ağızdan alınır.

Optimal absorpsiyon için AKSEF tabletler yiyecekle birlikte alınmalıdır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Sefuroksim aksetilin güvenilirlik ve etkinliği böbrek yetmezliği olan hastalarda belirlenmemiştir.

Sefuroksim başlıca böbreklerle atılır. Benzer bütün antibiyotiklerde olduğu gibi, önemli derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda yavaş atılımın kompanse edilmesi için sefuroksim dozunun azaltılması önerilir. Sefuroksim diyaliz ile etkin şekilde uzaklaştırılmaktadır.

Yetişkinler

 

Kreatinin klerensi ≥ 30 ml/dakika

Doz ayarlaması gerekli değildir (günde iki kez standart doz 125 mg - 500 mg)

Kreatinin klerensi 10-29 ml/dakika

Her 24 saatte bir verilen standart tek doz

Kreatinin klerensi < 10 ml/dakika

Her 48 saatte bir verilen standart tek doz

Hemodiyalize giren hastalar

Her diyaliz sonunda ilave bir standart tek doz verilmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Sefuroksim aksetilin 3 aydan küçük çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Veri yoktur.

AKSEF 500 MG 20 FILM TABLET

Yan Etki Bildir