A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet

İlaç Bilgileri
R05X
11,03 TL
8699570090058
Beyaz Reçete
B  

A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet, Tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Klorfeniramin Maleat + Parasetamol içeren bir ilaçtır. A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699570090058 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet güncel satış fiyatı 11.03 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı, baş ağrısı, adale ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı, ateş, nezle, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi durumlarda kullanılır.

Pozoloji /uygulama sıklığı ve süresi:

12 yaş ve üzerinde 4-6 saat ara ile 1 tablet önerilir. Gerektiğinde 4 saat ara ile 1 tablet uygulanabilir.

Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

Hekim önerisi yoksa üç ardışık günden daha fazla kullanılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Uygulama şekli:

Oral olarak uygulanır. Bir bardak su ile alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır (bkz. bölüm 4.4.). Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliklerinde ise kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.3.).

Pediyatrik popülasyon:

6-12 yaş arasındaki çocuklar:

6-12 yaş arası kullanımı önerilmemektedir.

Parasetamolün günlük en yüksek dozu 10-15 mg/kg bölünmüş dozlarda 60 mg/kg’dır.

Klorfeniramin maleatın önerilen dozu 4-6 saatte bir yarım (1/2) tablettir.

Maksimum günlük doz: Her 24 saat içinde 3 tablet (12 mg)’tir.

6 yaş altındaki çocuklar:

6 yaş altında kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Parasetamolün yaşa bağlı nedenlerle geriyatrik hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden bildirilmemiştir. Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur; fakat, zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlama sıklığı azaltılmalıdır (bkz. bölüm 5.2.). Klorfeniramin maleatın nörolojik antikolinerjik etkisinin yaşlılarda görülme olasılığı daha fazladır. Bu nedenle daha düşük dozlarda kullanılmalıdır (günlük maksimum 3 tablet).

A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet

Yan Etki Bildir